Letecká fotogrammetrie

Snímkování staveniště dronem za účelem vizualizace povrchu a výpočtu stavebních kubatur

Vizualizace stavebních objektů

Vizualizace stavebních projektů speciálními nástroji v původních souřadnicových systémech

Inženýrská geodézie

Naše společnost zajišťuje nezbytný kompletní servis geodetických a jim přidružených speciálních prací při všech typech investiční výstavby.

3D modelování

Naše společnost vyvinula a stále vyvíjí speciální softwarovou aplikaci, jejíž pomocí lze vytvořit 3D model stavebního objektu, jako je například ražený tunel, na základě příčných řezů a znalosti průběhu funkce nivelety..

Blízká fotogrammetrie

CCE Praha, spol. s r.o. vlastní technologii V-STARS/S, která je určena pro velmi přesné měření deformací, nebo porovnání skutečného provedení (obrobení) součástky oproti projektu.

Společnost CCE Praha

CCE Praha, spol. s r. o. je geodetická společnost, která byla založena v roce 1999 a od 1. května 2009 je dceřinou společností firmy METROSTAV a.s. Tímto je společnost součástí kocernu Skupina Metrostav.  Společnost CCE Praha, spol. s r. o. přijala a řídí se Etickým kodexem Skupiny Metrostav. Porušení Etického kodexu Skupiny Metrostav můžete ohlásit ZDE.

Společnost patří v oboru geodézie k předním českým firmám. Specializuje se zejména na řešení technologicky vysoce náročných projektů a poskytování prací a služeb v oblastech inženýrské geodézie, digitální fotogrammetrie a dálkového průzkumu Země. Společnost se významnou měrou zapojuje také do výzkumu a vývoje speciálních obranných a bezpečnostních technologií a postupů založených na aplikacích geografických informací o území, především pro navigaci, polohové připojování a orientaci pozemních zbraňových a průzkumných systémů a prostředků.

Novinky

O nás

CCE Praha, spol. s r. o. je geodetická společnost, která byla založena v roce 1999 a od 1. května 2009 je dceřinou společností firmy METROSTAV a.s. Tímto dnem se společnost stala také členem Skupiny METROSTAV.

Kontakty

CCE Praha spol. s r.o.
Bystrá 2243
193 00 Praha 9

tel/fax: 266 011 838
e-mail: info@ccepraha.cz
web: www.ccepraha.cz