Blízká fotogrammetrie

CCE Praha, spol. s r.o. vlastní technologii V-STARS/S, která je určena pro velmi přesné měření deformací, nebo porovnání skutečného provedení výrobku oproti projektu. Přesnost měření založeného na principu blízké fotogrammetrie je 5 µm + 5 µm/m, tj. 25 µm/4m (standardní vzdálenost měření). 

Celý systém je založen na nalepení (nebo přiložení magnetických) vysoce reflexních samolepicích terčíků na měřený objekt. Následně se pořídí speciálním zařízením „INCA3 camera“ série snímků, které jsou on-line pomocí bezdrátové technologie Wi-Fi přeneseny do pracovní stanice ke zpracování, tedy k vytvoření 3D modelu měřeného objektu. Měření a výpočet probíhá takřka současně.

Výhody V-STARS:

  • jednoduchost obsluhy a instalace
  • vysoká přesnost identifikace signalizovaných bodů
  • vysoká rychlost zpracování obrazových dat
  • vysoká rychlost porovnání skutečných rozměrů a tvaru oproti projektu

CCE Praha nabízí použití této velmi přesné technologie při:

  • měření a vyhodnocování deformací průmyslových konstrukcí při zátěžových zkouškách, zahoření turbín, lopatek rotorů větrných elektráren, draků letadel a podobně
  • velmi přesném měření průmyslových konstrukcí, zhotovení 3D modelu, porovnání geometrických charakteristik na základě výpočtu odchylek skutečného zaměření objektu oproti projektu
  • Referenční leták V-STARS (4MB) – popis funkce technologie a využití v praxi

Fotogalerie

O nás

CCE Praha, spol. s r. o. je geodetická společnost, která byla založena v roce 1999 a od 1. května 2009 je dceřinou společností firmy METROSTAV a.s. Tímto dnem se společnost stala také členem Skupiny METROSTAV.

Kontakty

CCE Praha spol. s r.o.
Bystrá 2243
193 00 Praha 9

tel/fax: 266 011 838
e-mail: info@ccepraha.cz
web: www.ccepraha.cz