Vývojové projekty

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Číslo a název výzvy: 01_15_019_APLIKACE I. VÝZVA – S ÚČINNOU SPOLUPRACÍ
Název projektu: Monitoring rozvodných sítí pomocí bezpilotních prostředků a elektronických systémů
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0005033
Cíl projektu: Projekt je zaměřen na výzkum a vývoj monitorovací metody, která umožní sledování elektrických rozvodných sítí s cílem snižování vlivu nepříznivých faktorů, které ovlivňují stabilitu, snižování poruchovosti a zvyšování bezpečnosti rozvodných sítí.

Představení projektu: Navrhované řešení by mělo zásadním způsobem přispět ke snížení četnosti poruch rozvodových sítí. V případě vzniku poruchy detailně identifikovat její rozsah a přispět ke snížení času na její odstranění.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Číslo a název výzvy: 01_15_019_APLIKACE I. VÝZVA – S ÚČINNOU SPOLUPRACÍ
Název projektu: Využití elektronických systémů měření při řízení procesů výstavby
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0005026
Cíl projektu: Cílem projektu je docílit vytvoření podmínek pro kontinuální výsuv mostní konstrukce s automatizovaným vyhodnocováním prostorové polohy vysouvané konstrukce, při zachování přesnosti měření. Dalším cílem projektu je včas odhalit a signalizovat nesrovnalosti mezi klasickým a elektronickým měřením.

Představení projektu:
Navrhované řešení podstatným způsobem zrychlí a zpřesní výsuv mostní konstrukce a pozitivně ovlivní ekonomiku stavebních prací. Realizace projektu zabrání položení betonové vozovky mimo stanovené tolerance, které by znamenalo následné vybourání betonové vozovky.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.

O společnosti

Novinky na webu

O nás

CCE Praha, spol. s r. o. je geodetická společnost, která byla založena v roce 1999 a od 1. května 2009 je dceřinou společností firmy METROSTAV a.s. Tímto dnem se společnost stala také členem Skupiny METROSTAV.

Kontakty

CCE Praha spol. s r.o.
Bystrá 2243
193 00 Praha 9

tel/fax: 266 011 838
e-mail: info@ccepraha.cz
web: www.ccepraha.cz