Speciální vybavení a SW

CCE Praha používá toto softwarové vybavení:

 • Autodesk AutoCAD Civil 3D – AutoCAD Civil 3D je komplexní software pro 2D a 3D projektování staveb obecně. Rovněž je tato aplikace vyvinuta pro řízení informačního modelu stavby, tzv. BIM. Pro doplnění uvádíme, že další specializovanou BIM aplikací uvedené firmy je Autodesk Revit
 • BricsCAD – BricsCAD je alternativa k Autodesk AutoCAD, která umožňuje pracovat s výkresy neotevřeného formátu DWG (Drawing). Výhodou této aplikace je i to, že je vydána i pro distribuce Linuxu „DEB“ a „RPM“
 • GeoWIN – Geowin je „plugin“, čili zásuvný modul pro výše uvedené kreslící nástroje. Více se lze dozvědět na stránkách vývojáře
 • Leica Geo Office a Leica Infinity – Oba programy jsou kompletním balíkem aplikací, které umožňují zpracování dat pro měření, podporu měření v reálném čase a také správu těchto dat a plánování měření
 • Groma – GROMA je geodetický systém určený ke komplexnímu zpracování geodetických dat od prvotních údajů přenesených z totální stanice, až po výsledné seznamy souřadnic, výpočetní protokoly a kontrolní kresbu
 • Kokeš – Kokeš je program pro všechny běžné geodetické práce, pro tvorbu a údržbu mapových děl a pro tvorbu geometrických plánů. Pro některé speciální úlohy jsou určeny jeho další nadstavby
 • DMT Atlas – Atlas je software pro zpracování výškopisných dat. Nejvíce je využíván pro výpočty kubatur a vykreslení vrstevnic.
 • TunelExplorer – TunelExplorer je naší firmou vyvinutý software, který slouží k 3D modelování a počítání odchylek skutečného provedení staveb a konstrukcí oproti projektu. TunelExplorer je kompatibilní s CAD nástroji
 • RHINOCEROS – Rhino (Rhinoceros) je aplikace pro 3D modelování, kreslení a počítání geometrických tvarů 3D objektů
 • V-STARS – V-STARS je speciální software dodávaný jako aplikační a výpočetní prostředí pro měření deformací konstrukcí a porovnávání výrobku s projektem pomocí blízké fotogrammetrie. CCE Praha je jediná společnost, která tuto technologii v ČR vlastní a používá. Původně tato technologie byla vyvinuta pro projekt APOLLO
 • Spatial Analyzer – Spatial Analyzer je aplikační prostředí pro 3D modelování (kreslení) a výpočet délky, obsahu a objemu libovolných konstrukcí. Je také mocným nástrojem pro propojení (v reálném čase) libovolného počtu měřících zařízení, které nejsou navzájem kompatibilní. Tím lze provádět výpočty a měření pouze v jednom prostředí stejném pro všechny přístroje
 • On-Line Monitoring – On-Line Monitoring je další aplikací, která byla vyvinuta společností CCE Praha, spol. s r.o. Tato aplikace může nepřetržitě, v tzv. „smyčce“, automaticky měřit libovolný počet bodů a porovnávat polohy těchto bodů s předchozími měřeními, nebo s nelineární funkcí v reálném čase. Tyto body mohou být:
  1. statické – On-Line Monitoring porovnává polohu měřeného bodu od výchozí, nejčastěji první měřené hodnoty téhož bodu. Tím zjišťuje, došlo-li k pohybu statického bodu, či nikoliv. Měření libovolného počtu bodů se provádí ve smyčce až do zásahu operátora
  2. pohyblivé – On-Line Monitoring porovnává polohy měřených bodů s body, které leží na příslušné, předem definované nelineární funkci a zjišťuje odchylky během pohybu měřených bodů. Tím lze monitorovat pohyb konstrukce po předem určené trajektorii, např. během výsunu mostní konstrukce
 • 3DReshaper – 3DReshaper je komplexní software pro práci s mračny bodů a následné zpracování dat jako je registrace, čištění, vyhodnocování a modelování pomocí trojúhelníkových sítí nebo ploch a geometrických útvarů.
 • Agisoft Photoscan – Agisoft PhotoScan je samostatný softwarový produkt, jehož záměrem je generování 3D prostorových dat pomocí letecké fotogrammetrie, které mají být pak použity v dalších GIS aplikacích.
 • Amberg TMS Office – komplexní software pro práce související s ražením podzemních objektů

Vybavení firmy

Novinky na webu

O nás

CCE Praha, spol. s r. o. je geodetická společnost, která byla založena v roce 1999 a od 1. května 2009 je dceřinou společností firmy METROSTAV a.s. Tímto dnem se společnost stala také členem Skupiny METROSTAV.

Kontakty

CCE Praha spol. s r.o.
Bystrá 2243
193 00 Praha 9

tel/fax: 266 011 838
e-mail: info@ccepraha.cz
web: www.ccepraha.cz