Letecká Fotogrammetrie

Naše společnost zajišťuje komplexní služby letecké fotogrammetrie, ke kterým je používán bezpilotní systém (UAS).

Využití našich služeb letecké fotogrammetrie:

  • zhotovení digitálního modelu terénu a to buď mračna bodů, nebo nepravidelné trojúhelníkové sítě,
  • výpočet kubatur vytěžené horniny, objem skládek (navážek) a změny dotčených útvarů,
  • bilance zemních prací pro plánování využití techniky,
  • zhotovení vrstevnicového modelu terénu,
  • vizualizace digitálního modelu terénu a nominálního modelu – například tělesa dálnice,
  • přesný výpočet rozdílu objemů mezi digitálním modelem terénu a nominálním projektem
  • vytvoření podkladů pro automatizované řízení zemních strojů

Výhody použití metody letecké fotogrammetrie:

Pomocí UAS se získávají letecké snímky, ze kterých lze generovat mimo jiné digitální model povrchu (DMP). Metoda je nenáročná na pořízení dat, nesrovnatelně rychlá a podrobná v porovnáním s geodetickým měřením. Digitální model povrchu lze jednoduše propojit například s projekty vytvořenými ve 3D. Kromě samotné vizualizace lze na jakýchkoli plochách vypočítat kubatury (např. pro bilanci zemních prací), vytvořit podélné a příčné řezy nebo identifikovat změny v terénu (např. při vzniku nových valů, skládek, budov).

O nás

CCE Praha, spol. s r. o. je geodetická společnost, která byla založena v roce 1999 a od 1. května 2009 je dceřinou společností firmy METROSTAV a.s. Tímto dnem se společnost stala také členem Skupiny METROSTAV.

Kontakty

CCE Praha spol. s r.o.
Bystrá 2243
193 00 Praha 9

tel/fax: 266 011 838
e-mail: info@ccepraha.cz
web: www.ccepraha.cz