Monitoring staveb

Naše firma v rámci geodetických služeb zajišťuje permanentní monitoring staveb, jehož principem je kontinuální snímání a vyhodnocování vybraných geometrických a fyzikálních veličin především pro účely bezpečnosti. Veškeré používané technologie (elektronické senzory) jsou bezdrátové a systém řízení je realizován vzdáleně WWW klientem.

Používané elektronické senzory, využití při permanentním monitoringu:

  • Inklinometr (sklonoměr) – zajišťuje v reálném čase kontinuální měření náklonu stavební konstrukce. Technologie se používá pro signalizaci překročení mezních hodnot náklonu konstrukce nebo konstrukčních prvků. Pokud k tomuto stavu dojde, systém informuje o vzniklé situaci odpovědné osoby pomocí SMS, e-mailem, apod.
  • Tenzometr (měřič napětí): měří kontinuálně v reálném čase hodnotu povrchového napětí prostřednictvím deformace objektu. Souvislost deformace a napětí materiálu popisuje Hookeův zákon, který je podstatou tenzometrických měření.
  • Akcelerometr (měřič zrychlení): měří v reálném čase hodnoty zrychlení, tj. směr a rychlost pohybu ve směru osy „X“, „Y“, „Z“ zvoleného souřadnicového a výškového systému.

Výhody použití

Protože systém elektronických senzorů dokáže v reálné čase sledovat a vyhodnocovat prakticky všechny geometrické charakteristiky zařízení či stavby, používá se pro kvalifikované zabezpečení a předcházení ztrát na majetku a zdraví.

Fotogalerie

O nás

CCE Praha, spol. s r. o. je geodetická společnost, která byla založena v roce 1999 a od 1. května 2009 je dceřinou společností firmy METROSTAV a.s. Tímto dnem se společnost stala také členem Skupiny METROSTAV.

Kontakty

CCE Praha spol. s r.o.
Bystrá 2243
193 00 Praha 9

tel/fax: 266 011 838
e-mail: info@ccepraha.cz
web: www.ccepraha.cz