3D modelování

Naše společnost vyvinula a dále vyvíjí speciální softwarovou aplikaci (TunelExplorer), jejíž pomocí lze vytvořit 3D model stavebního objektu, jako je například ražený tunel, na základě příčných řezů a znalosti průběhu nivelety. Vytvořený model je důležitým aspektem pro zaměření dalších konstrukčních součástí stavebního objektu,  jako jsou například proudové chráničky a niky nouzového osvětlení, čímž je možné předejít některým konstrukčním vadám.

Mimo to, že aplikace vytvoří model pomocí množiny řezů po zvolených krocích, ji lze využít pro výpočet kubatur nadvýlomu a podvýlomu ražby tunelu v součinnosti s daty pořízenými kompatibilním skenerem.

CCE Praha, spol. s r.o. nabízí:

  • komplexní zpracování 3D modelu stavebního objektu
  • výpočet kubatur nadvýlomu nebo podvýlomu ražby tunelu, které významně ovlivňují náklady a výslednou cenu stavby
  • zakreslení dalších konstrukčních prvků do 3D modelu a tím předcházet konstrukčním vadám

O nás

CCE Praha, spol. s r. o. je geodetická společnost, která byla založena v roce 1999 a od 1. května 2009 je dceřinou společností firmy METROSTAV a.s. Tímto dnem se společnost stala také členem Skupiny METROSTAV.

Kontakty

CCE Praha spol. s r.o.
Bystrá 2243
193 00 Praha 9

tel/fax: 266 011 838
e-mail: info@ccepraha.cz
web: www.ccepraha.cz