Stavba Trojského mostu

CCE Praha, spol. s r.o. se podílí na stavbě Trojského mostu v Praze, který je součástí vnitřního městského okruhu.

Informace o stavbě

Součástí stavby Městského dopravního okruhu v úseku Špejchar – Pelc-Tyrolka je také výstavba nového Trojského mostu mezi Holešovicemi a Trojou. Jedná se o obloukový most s dolní mostovkou, jehož délka činí cca 250 m a výška oblouku je cca 34 m nad hladinou řeky. Rozpětí oblouku hlavního pole mostu je 196 m. Most je navržen v uspořádání 2 x 2 jízdní pruhy se středním tramvajovým tělesem a oboustrannými chodníky pro pěší a cyklistickou dopravu.

Geodetické práce

Společnost CCE Praha se podílí na výstavbě mostu již od přípravných prací před začátkem výstavby a plní i funkci odpovědného geodeta stavby. V rámci výroby jednotlivých částí mostu  byla v dílnách Metrostavu a dílnách MCE Slaný prováděna kontrola geometrických charakteristik jednotlivých závěsů oblouku, dílů oblouku a táhel. Dále byla prováděna kontrola tvaru prefabrikovaných příčníků při jejich výrobě ve společnosti SMP.

Z důvodů požadované vysoké přesnosti při předmontáži a montáži jednotlivých částí mostu byla na stavbě navržena základní vytyčovací síť stavby (ZVS), kterou tvoří 3 cca 20 m vysoké železobetonové pilíře, na kterých jsou stabilizovány nucené centrace. Z této ZVS, která byla ještě doplněna o dalších cca 10 bodů podrobné vytyčovací sítě, byly následně prováděny veškeré geodetické práce jak při předmontáži jednotlivých dílů mostu, tak i při následných výsunech konstrukce.

Pro řízení výsunu mostní konstrukce a sledování deformací nosných prvků byl použit automatizovaný systém měření a vyhodnocování vyvinutý naší společností.

Novinkou na Trojském mostě je zavedení měření svislosti torzních tyčí, které slouží pro zvedání jednotlivých dílů oblouku pomocí bezdrátových inklinometrů. Tyto inklinometry měří odchylky od svislice ve 3 rovinách a hodnoty přenášejí nepřetržitě pomocí wifi do centrálního pracoviště a na jednotlivé věže, kde jsou na základě tohoto měření řízeny rektifikace polohy tyčí. Tento systém je ještě doplněn čidly pro měření teploty a meteostanicí pro sledování rychlosti větru a vlhkosti.

Ostatní reference

Novinky na webu

O nás

CCE Praha, spol. s r. o. je geodetická společnost, která byla založena v roce 1999 a od 1. května 2009 je dceřinou společností firmy METROSTAV a.s. Tímto dnem se společnost stala také členem Skupiny METROSTAV.

Kontakty

CCE Praha spol. s r.o.
Bystrá 2243
193 00 Praha 9

tel/fax: 266 011 838
e-mail: info@ccepraha.cz
web: www.ccepraha.cz